RISKBEDÖMNING, RUTINER OCH FÖRESKRIFTER I ARBETSMILJÖARBETET

Alla arbetsgivare ska jobba systematiskt med arbetsmiljön för att undvika ohälsa och olycksfall i verksamheten. I detta arbetet ingår det att bedöma de riskerna arbetet medför.


I arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) står det i 8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 

När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. 

VI ERBJUDER

Att arbeta med den systematiska arbetsmiljön kräver tid, ekonomiska resurser och kunskap. För många företag kan det ta tid och fokus från verksamheten, särskilt för ledningen och nyckelpersoner. Det skulle vara bra med support från någon med hög kompetens och erfarenhet inom det arbetsmiljöarbetet. Vi kan hjälpa er med just detta. Det kan innebära alltifrån att utforma en arbetsmiljödelegation och skyddskommitté till riskbedömning och skyddsronder. Oavsett om du är chef, skyddsombud, HR-chef eller på annat sätt har med företagets arbetsmiljöarbete att göra är du välkommen att förutsättningslöst höra av dig. 

Konsulttjänster, coachning och rådgivning.  

Pris: Individuell prissättning per uppdrag. 

På plats hos kund eller ni kommer till oss. 
Vi har också flexibla lösningar och upplägg för alla typer av arbetsplatser, lösningar kan skräddarsys! Kontakta oss för mer info. 

VI erbjuder.

  • Skyddsronder. 
  • Kravspecifikation för personlig skyddsutrustning. 
  • Analys av kemikaliska arbetsmiljörisker.
  • Arbetsplatsutfromning 
  • Riskbedömning av arbetsplats 
  • Riskbedömning av maskiner 
  • Riskbedömning av lokaler 
  • Skapar rutiner och föreskrifter 

UTBILDNING FÖR FÖRETAG

Vi erbjuder också utbildningar inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, så som BAM och ansvarsutbildningar. 

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB