VI HJÄLPER DIG ATT FÖLJA ARBETSMILJÖLAGEN

Vi vänder oss till dig som är arbetsgivare, arbetsledare, verkstadschef, arbetstagare, utbildningsansvarig eller skyddsombud. Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att chefen, arbetstagaren och skyddsombudet har de lagkravsutbildningar som behövs för att han eller hon ska kunna jobba säkert och förhindra att en olycka sker på arbetsplatsen.


 

Evy johansson

HLR Instuktör

Mail: info@lkub.se


Mikael Fransson

VD/Ägare/instruktör

Mail: info@lkub.se

Tele: 0703237604

 

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB