FALLSKYDDSUTBILDNING

Utbildning i fallskydd är riktad mot alla som arbetar i miljöer där fall kan förekomma, t.ex. snöskottning, bygg, riv och montage m.m.  Utbildningen är teoretisk och praktisk.

KURSINNEHÅLL:

Lagar och regler enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vilka risker som finns?  Hur man förebygger risker?  Förankring, egenkontroll av utrustning, att planera och arbetet på bästa sätt, hur  man hjälper till vid ett tillbud/olycka och praktiska övningar. 

Kurslängd: 4 timmar  Pris: 1595:- per deltagare böcker ingår. För större grupper be om en offert. Certifikat och dokumentation erhålls efter genomförd utbildning.                                    Vi tillhandahåller all den utrustning som krävs.

FORTSÄTTNINGSKURS I RÄDDNINGUtbildningen innehåller teori och praktik. Kursdeltagarna kommer att få öva på olika typer av fallolyckor och hur man kan rädda den som har fallit. Deltagarna kommer att få öva på nertagning av skadad person, nödräddning och hur man firar ner sig.  HLR, Förstahjälpen ingår också kursen. 

KURSINNEHÅLL

  • Räddningsutrustning 
  • Hur gör man vi nertagning 
  • Samarbete 
  • HLR 
  • Kontroll av livstecken   
  • Akut skadeomhändertagande 
  • Klämskador 
  • Organisera och handla på en olycksplats 
  • Vilken första hjälpen-utrustning finns på arbetsplatsen  

Pris per deltagre 2695:- Offert för större grupper.

Kurs längd 4-6 tim

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB