fordonslytutbildning

Utbildningen ger arbetstagaren kunskap att hantera en personbilslyft.


Enligt AFS 2006:6 §29 gäller följande: För att få bruka en personbilslyft så krävs både utbildning och körtillstånd, praktisk och teoretisk utbildning. Arbetsmiljöverket har rätt att stänga ner en verkstad som sakna dokumentation på att personalen har rätt utbildning. Följderna kan blir sanktionsavgift, beloppet fastställs efter av vad man brister i.

KURSINNEHÅLL:

  • Olika fordonslyftar
  • Underhåll,
  • Hur man lastar/lyfter,
  • Riskbedömning,
  • Tillbud,
  • Vilka lagar som gäller
  • Teoretiskt prov
  • Praktisk genomgång

Pris 1195kr per person  /Offert för gruppriser  

Kurslängd ca 3-4 timmar

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB