ANSVARSUTBILDNING

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete är lagstadgat och leder till en arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsgivaren, chefer och ansvariga arbetsledare ansvarar för arbetsmiljön. Dessa ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten.


Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön, de förhållanden som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet ska undanröjas. En bra arbetsmiljö leder till ökad lönsamhet.

KURSINNEHÅLL:

  • Ansvar
  • Arbetsmiljön
  • Delegeringar
  • Undersöka, genomföra och följa upp
  • Skyddsombud
  • Rutiner och lokala föreskrifter
  • Arbetsmiljölagen
  • Grupparbete
  • Kunskapstest

 

Kurslängd: 8 timmar

Pris: 4000kr per person. Offert för gruppriser

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB