HETA ARBETEN

Heta Arbeten finns i en mängd branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några stycken. De som utför Heta Arbeten kallas hetarbetare. Den som ska utföra brandfarliga Heta Arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt. OM UTBILDNINGEN

Vi har utbildningen som ger dig ny behörighet. Den är även anpassad för dig som tidigare inte har utfört Heta Arbeten. Utbildningen har ett nyskrivet utbildningsmaterial anpassat för en modern arbetsmarknad. Kursplanen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del och utbildningstiden är ca en arbetsdag. Efter utbildningen sker ett certifieringstest av deltagarna, vid godkänt resultat erhålles ett certifikat för deltagaren.

TEORI

Teoridelen omfattar följande moment:

  • Säkerhetsregler
  • Brandkunskap
  • Organisation på tillfällig arbetsplats

PRAKTIK

Praktikdelen omfattar övningar för släckning. Övningarna genomförs med handsläckare och du får prova på hur det är att använda de släckare.

CERTIFIERING

Testet för certifiering genomförs digitalt med hjälp av en dator, smartphone eller surfplatta. Testet består av 16 frågor som har tre olika svarsalternativ, bara ett svarsalternativ är korrekt. Inom sju dagar erhåller du det fysiska certifikatet som intygar att du är certifierad inom Heta Arbeten.

Pris: 2700 kr per person. Offert för gruppriser.

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB