ALLMÄN STÄLLNINGSUTBILDNING 9M

Utbildningen ger arbetstagaren kompetens för att förhindra antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med ställningar.


Sedan 2006-07-01 finns det krav på att alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställningar skall ha genomgått utbildning. Denna kurs uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning enligt föreskrift AFS 2004:4 "Ställningar" § 15 för de som arbetar med ställningar upp till nio meter. 

KURSINNEHÅLL

  • Inledning, syfte & mål
  • Regler för ställningar
  • Föreskrifter
  • Skydd mot fall
  • Lastklasser
  • Teoretiskt prov
  • Praktisk genomgång av metoder för upp och nertransporter/lyft av ställningsmaterial, förankring, förankrings moduler och montering

Pris 1995 kr per peson offert för gruppriser

Kurslängd 6-8 timmar

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB