BRANDFARLIGA ARBETEN fast arbetsplats

Utbildningen är först och främst riktad mot fasta arbetsplatser så som bilverkstad samt underhållsverksamhet.

Utbildningen ger arbetstagaren kompetens att utföra Brandfarliga Arbeten.


Varje arbetsgivare är skyldiga att se till att sådan anställd som arbetar med svetsning, skärning, lödning har tillräcklig kunskap för arbetet. Denna skyldighet gäller vare sig arbetet bedrivs på fast eller tillfällig arbetsplats. Sådant skall finnas dokumenterat. Brister man i detta så kan följderna bli en sanktionsavgift och i värsta fall kan verksamheten stängas ner tills man åtgärdat problemet. 

 KURSINNEHÅLL:

  • Vad är Brandfarliga Arbeten
  • Risker
  • Förebygga risker
  • Brandfarlig vätska
  • Lagar,
  • Teoretiskt prov och Praktisk släckövning 

 

Pris 1495kr per person /Offert för gruppriser  (medlemmar 1295kr)

Kurslängd ca 3-4 timmar

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB